Ordinace praktického lékaře v Ostroměři

Přístroje

EKG vyšetření

Zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. Nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce.
Jak probíhá vyšetření: Pacient se položí na lůžko a sestra mu na hrudník, kotníky a zápěstí připojí barevné elektrody, které snímají srdeční činnost. Záznam srdeční aktivity v podobě EKG křivky přístroj zaznamená a propíše do PC.

CRP vyšetření

Udává hodnotu C-reaktivního proteinu v krvi. Jeho zvýšená hodnota značí přítomnost zánětu v těle a nepřímo tak odlišuje virovou a bakteriální infekci.
Jak probíhá vyšetření: Test se provádí z jedné kapky krve, kterou sestra odebere pacientovi vpichem do bříška prstu. Pak se krev smíchá s diagnostickým činidlem, vloží do speciálního přístroje a za pár minut máme výsledek.

FOB test

Umožňuje zjistit tzv. okultní (skryté) krvácení do trávicího traktu. Funguje na principu imunochromatografické analýzy. Nejčastěji se používá jako metoda plošného screeningu nádoru tlustého střeva.
Jak probíhá vyšetření: Vzorek stolice se odebere speciální tyčinkou a přenese do nádobky se solným roztokem. Po smíchání se pak několik kapek vzorku kápne do testovací zkumavky. Výsledek testování se odečte po pár minutách od provedení testu.

Glykovaný hemoglobin

Vyšetření glykovaného hemoglobinu používáme u pacientů s diabetem (cukrovkou) ke zhodnocení dlouhodobé kompenzace tohoto onemocnění.
Jak vyšetření probíhá: Pacient musí být lačný. Odebere se krev z jeho prstu a přístroj během několika minut vyhodnotí výsledek.

INR diagnostika

Vyšetření INR se provádí především u pacientů, kteří užívají Warfarin k ředění krve. Test nám říká, jestli jsme to s ředěním krve nepřehnali, nebo naopak nejsme příliš mírní. Používáme přístroj CoaguChek ® XS a hodnotu INR se dozvíte během pár vteřin.
Jak probíhá vyšetření: Provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme obvykle z bříška prstu ruky.

Glukometr

Glukometr je malý přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi.
Jak probíhá vyšetření: Provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme obvykle z bříška prstu ruky. Našim dispenzarizovaným pacientům poskytujeme startovací sadu glukometru s proužky a lancetami zdarma.

TK Holter

Vyšetření slouží k ambulantnímu stanovení profilu krevního tlaku pacienta a ke kontrole účinnosti jeho léčby. Měření se provádí v domácím prostředí v průběhu 24 hodin.
Jak vyšetření probíhá: Manžeta tlakoměru, která se upevní na ruku vyšetřovaného, je hadičkou spojena s přístrojem, který v předem stanovených intervalech manžetu nafukuje a registruje hodnoty krevního tlaku.

Močový analyzátor URITEX

URITEX měří kompletní močovou analýzu. Používáme jej při močových infekcích, u pacientů s diabetem a vysokým krevním tlakem. Tento způsob vyhodnocení zabraňuje vzniku subjektivní chyby, která může vzniknout při vnímání barevných odstínů uživatelem. Výsledek testu se dozvíte během pár minut a lékař tak může ihned zahájit případnou léčbu. Připojením k medicínskému softwaru se výsledky z přístroje transformují do počítače a jsou automaticky přiřazeny do karet pacientů.

ABI – měření kotníkových tlaků

BOSO ABI 100 (přístroj pro měření kotníkových tlaků) umožňuje současné měření krevního tlaku na všech čtyřech končetinách najednou. Přístroj měří hodnotu ABI indexu, který označuje průchodnost tepen dolních končetin a upozorňuje tak na možnost rozvoje ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).
Jak vyšetření probíhá: Pacient je vyšetřován vleže, po několikaminutovém zklidnění. Na horní a dolní končetiny jsou mu naloženy manžety k měření krevního tlaku.

Diagnostická stanice SUNTECH (měření krevního tlaku) se saturačním čidlem

Vysoce spolehlivý a přesný monitor vitálních funkcí. Kromě přesného měření poskytuje možnost získání průměrné hodnoty krevního tlaku až z pěti měření. Intervaly jednotlivých měření lze uživatelsky nastavit.
Odhalení syndromu bílého pláště či maskované hypertenze: Metoda průměrování naměřených hodnot pomáhá odhalit případný syndrom bílého pláště či maskované hypertenze a předchází tím nežádoucí medikaci u pacientů s normálními hodnotami krevního tlaku.
Jak vyšetření probíhá: Po nasazení manžety na paži se provede měření, které se několikrát za sebou opakuje dle požadavků vyšetřujícího.

Spirometr

Spirometr je přístroj, který se používá při spirometrii, tj. při vyšetření funkce plic pacienta. Zaznamenává pacientovo dýchání jako graf ukazující dechové objemy v závislosti na čase.
Jak vyšetření probíhá: Při funkčním vyšetření plic pacient ústy pevně obemkne náustek spirometru. Na nos dostane kolíček, který zajistí, že veškerý nadechnutý i vydechnutý vzduch jde pouze ústy. Následně pacient dýchá přes náustek do přístroje dle pokynů (např. je požádán o maximální nádech a maximální výdech).

Smokerlyzer

Přístroj slouží k měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Kuřáci (aktivní či pasivní) tak mohou získat dobrou představu o znečištění svých plic zplodinami hoření. Měření se provádí foukáním do úzké trubičky po krátkém zadržení dechu.