Ceník výkonů a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

SLUŽBA/VÝKON CENA
Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání 
400,-
Výstupní prohlídka při ukončení pracovního poměru
400,-
Lékařský posudek o způsobilosti ke studiu
400,-
Periodická zdravotní prohlídka (obvykle v intervalu 1-5 let dle rizikovosti zaměstnání a předepsaných lhůt)
300,-
Vyšetření pro žádost o řidičský průkaz
400,-
Vyšetření na rozšíření řidičského průkazu (na další skupiny)
200,-
Pravidelná prohlídka řidičů (amatérů) dle zákona (nejdříve 6 měsíců před a nejpozději v den dovršení věku 65,68 let a dále každé 2 roky)
200,-
Vyšetření pro výkon určitých povolání (potvrzení profesního průkazu práce ve výškách, svářečů, jeřábníci, elektrikáři, vazači, řidiči z povolání atd. )
400,-
Vystavení zdravotního průkazu
200,-
Vyšetření na zbrojní průkaz (interval prodlužování na 5 let)
400,-
Lékařský posudek k obsluze malého plavidla
400,-
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní péči
200,-
Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny při onemocněních, úrazech, bolestné
300,-
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby z jiných než výlučně zdravotních důvodů
200,-
Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez laboratoře
400,-
Vyšetření výkonnostního sportovce včetně EKG
250,-
Zpráva pro Policii ČR a soudy (úrazy, napadení)
400,-
Očkovací látka na žádost pacienta, očkovací látka nehrazená veřejným zdravotním pojištěním
dle aktuálního ceníku dodavatele
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování
150,-
Provedení antigenního testu
100,-
Spirometrie
250,-
Jednoduchý administrativní úkon, vystaveni duplikátu tiskopisu
100,-
Kopie části zdravotnické dokumentace – na žádost pacienta
5,- / A4