Náš tým

Jsme sehraný tým a rádi bychom Vám nabídli kvalitní a moderní péči s vizí rozvoje technického i personálního vybavení.

MUDr. Kateřina Andrýsová

Jednatelka společnosti

Praktická lékařka – odborný zástupce

Studovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, absolvovala v r. 2016. Poté pracovala jako lékařka Interního oddělení Oblastní nemocnice Jičín, především na Interní ambulanci. 

Praxi v oboru všeobecné praktické lékařství získala v ordinaci MUDr. Youngové na Praze 6 a rovněž v ordinaci MUDr. Bílkové v Jičíně. Pracuje jako lékařka pohotovostní služby, účastní se telemedicínských projektů.

Je členem České lékařské komory, členem Svazu všeobecných lékařů ČLS JEP.

Bc. Martina Vítová, DiS.

Jednatelka společnosti

Hlavní sestra

Studovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi a Vyšší odbornou školu v Hradci Králové (obor diplomovaná všeobecná sestra). Vysokoškolské vzdělání získala na Vysoké škole zdravotnické v Praze. Jedenáct let pracovala na Interním oddělení Oblastní nemocnice Jičín, pět let z toho jako staniční sestra Interní ambulance. Donedávna pracovala na JIP III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

MUDr. Kateřina Kluzová

Praktická lékařka (Ostroměř)

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univezity Karlovy v Praze. Praxi ve všeobecném prakickém lékařství následně získala v odinaci MUDr. Dalibora Stoszka ve Dvoře Králové nad Labem. Nyní pracuje kromě naší ordinace na Interním oddělení Oblastní nemocnice Jičín a jako lékařka pohotovostní služby.

Je členkou České lékařské komory.

Bc. Lenka Vaňková

Sestra (Ostroměř)

Po ukončení studia nastoupila na JIP interního oddělení Oblastní nemocnice Jičín. Pracovala v Kardiocentru Fakultní nemocnice Hradec Králové jako sestra resuscitačního oddělení Kardiochirurgické kliniky. Je držitelkou mnoha certifikátů rozšířené první pomoci a od roku 2012 funguje jako vedoucí týmu instruktorů a koordinátor kardiopulmonální resuscitace Oblastní nemocnice Jičín, kde od roku 2017 pracovala jako sestra Kardiologické ambulance.

MUDr. Tereza Šafaříková

Praktická lékařka (Všestary)

Absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2013. Poté nastoupila na Interní oddělení Oblastní nemocnice Kolín a od roku 2014 pracovala na Interním oddělení Oblastní nemocnice Jičín. Zde se kromě práce na lůžkovém oddělení a v interní ambulanci později věnovala práci ve výživové a gastroenterologické poradně včetně endoskopických vyšetření. Od roku 2020 byla na mateřské dovolené. Pracuje jako lékařka pohotovostní služby. Je členkou České lékařské komory a České gastroenterologické společnosti.

Bc. Terezie Bolenová

Sestra (Všestary a kardiologická ambulance Ostroměř)

Vystudovala v roce 2019 na Univerzitě v Pardubicích obor zdravotnický záchranář. Po ukončení studia nastoupila na Urgentní příjem Fakultní nemocnice Hradec Králové a také na Zdravotnickou záchranou službu Královehradeckého kraje, kde pracuje i nadále. Absolvovala certifikovaný výcvik v systému psychosociální péče a působí jako kolegiální (peer) podpora zaměstnancům Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dále se věnuje vysokoškolskému studiu oboru všeobecná sestra.

MUDr. Radek Anděl, DiS.

Internista

Po ukončení studia na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2007) nastoupil na interní oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. V letech 2019–2021 působil na Interním oddělení Oblastní nemocnice Jičín. Na obou pracovištích se věnoval převážně práci na jednotce intenzivní péče a v kardiologické poradně. Od roku 2021 se v Kardiocentru Krajské nemocnice Liberec připravuje k získání atestace z kardiologie.

Je členem České internistické společnosti, České kardiologické společnosti a European society of cardiology.

Dosažená kvalifikace: Atestace (odborná způsobilost) v oboru vnitřní lékařství. Licence k výkonu soukromé praxe a lektora pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru vnitřní lékařství.

Bc. Lucie Holakovská

Nutriční terapeut

Studovala střední zdravotnickou školu v Hradci Králové, obor Zdravotnický asistent, poté pracovala jako zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici a v soukromé ambulanci v Hradci Králové. Bakalářský titul získala v roce 2022 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor nutriční terapeut, kde v současné době dokončuje magisterský studijní program Výživa dospělých a dětí. 

MUDr. Jiří Nový

Kardiolog

Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, promoval v roce 2001, aktuálně působí jako konzultant v kardiologii a urgentní medicíně ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a ZZS Královehradeckého kraje. 

MUDr. Josef Hruša

Lékař kardiologické ambulance

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové ukončil v roce 2019. V rámci studia absolvoval 3 měsíční stáž na Mayo clinic v centru pro Kardiovaskulární onemocnění a srdeční transplantace v USA. Poté pracoval jako lékař Interního oddělení Oblastní nemocnice Jičín, odkud přešel do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde nyní pracuje na Kardiochirurgické klinice, jednotce intenzivní péče, oddělení intervenční kardiologie a na Zdravotnické záchranné službě Královehradeckého kraje.


Je členem České kardiologické společnosti, České resuscitační rady a European society of cardiology.

Petr Vít

Projektový manažer