Ordinace praktického lékaře v Ostroměři

Ceník výkonů a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

SLUŽBA / VÝKON CENA
Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání  500,-
Výstupní prohlídka při ukončení pracovního poměru 500,-
Lékařský posudek o způsobilosti ke studiu 400,-
Periodická zdravotní prohlídka (obvykle v intervalu 1-5 let dle rizikovosti zaměstnání a předepsaných lhůt) 500,-
Vyšetření pro žádost o řidičský průkaz 400,-
Vyšetření na rozšíření řidičského průkazu (na další skupiny) 200,-
Pravidelná prohlídka řidičů (amatérů) dle zákona (nejdříve 6 měsíců před a nejpozději v den dovršení věku 65,68 let a dále každé 2 roky) 200,-
Vyšetření pro výkon určitých povolání (potvrzení profesního průkazu práce ve výškách, svářečů, jeřábníci, elektrikáři, vazači, řidiči z povolání atd. ) 400,-
Vyšetření na zbrojní průkaz (interval prodlužování na 5 let) 500,-
Lékařský posudek k obsluze malého plavidla 400,-
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní péči 200,-
Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny při onemocněních, úrazech, bolestné 300,-
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby z jiných než výlučně zdravotních důvodů 200,-
Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez laboratoře 400,-
Vyšetření výkonnostního sportovce včetně EKG 250,-
Zpráva pro Policii ČR a soudy (úrazy, napadení) 400,-
Očkovací látka na žádost pacienta, očkovací látka nehrazená veřejným zdravotním pojištěním dle aktuálního ceníku dodavatele
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování 150,-
Provedení antigenního testu 150,-
Spirometrie 250,-
Jednoduchý administrativní úkon, vystavení duplikátu tiskopisu 100,-
Kopie části zdravotnické dokumentace – na žádost pacienta 5,- / A4