Ordinace praktického lékaře ve Všestarech

Smluvní pojišťovny

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

201

Vojenská zdravotní pojišťovna

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

205

Česká průmyslová pojišťovna

207

Oborová zdravotní pojišťovna

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda